Aktualności

2014-03-28

Od 1.04.2014 r. zmiany w odliczeniu VAT

1. Wprowadzenie
Od dnia 1 kwietnia 2014 r. zakwalifikowanie pojazdu samochodowego jako pojazdu, od nabycia (importu, leasingu, WNT) którego przysługuje odliczenie tylko 50% podatku (i jednocześnie w przypadku którego tylko 50% podatku od kosztów eksploatacyjnych podlega odliczeniu) jest w zasadzie (poza jednym wyjątkiem) równoznaczne z przyznaniem, że ten samochód służy podatnikowi nie tylko do działalności gospodarczej (szerzej o zmianach w tym zakresie - patrz. R. Kowalski, "Zmiany w zakresie odliczania VAT naliczonego przy nabyciu i eksploatacji pojazdów samochodowych").
Można się obawiać tego, że taka kwalifikacja samochodu spowoduje niekorzystne (aczkolwiek jeszcze nie do końca przewidywalne) skutki na gruncie podatku dochodowego.

2. Skutki zmian w VAT od 1 kwietnia 2014 r. na podatek dochodowy
W przepisach obu ustaw o podatku dochodowym nie ma żadnych regulacji odnoszących się bezpośrednio do tej kwestii. Można się jednak obawiać tego, że określona kwalifikacja samochodu na gruncie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) – dalej u.p.t.u., spowoduje niekorzystne (aczkolwiek jeszcze nie do końca przewidywalne) skutki na gruncie podatku dochodowego.
Zauważyć bowiem należy, że dotychczas określone samochody były wyłączone z możliwości odliczenia całego podatku z uwagi na ich cechy konstrukcyjne. Okoliczność, że nie cały podatek podlegał odliczeniu nie miała natomiast (formalnie rzecz biorąc) żadnego przełożenia na sposób użytkowania samochodu.
Tymczasem od dnia 1 kwietnia 2014 r. zakwalifikowanie pojazdu samochodowego jako pojazdu od nabycia (importu, leasingu, WNT) którego przysługuje odliczenie tylko 50% podatku (i jednocześnie w przypadku którego tylko 50% podatku od kosztów eksploatacyjnych podlega odliczeniu) jest w zasadzie (poza jednym wyjątkiem) równoznaczne z przyznaniem, że ten samochód służy podatnikowi nie tylko do działalności gospodarczej.
W związku z powyższym powstaje pytanie, jak taki samochód będzie mógł być potraktowany w kontekście definicji środków trwałych. Zgodnie z przepisem art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) oraz art. 22a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) środkami trwałymi są m.in. środki transportu stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu.
W związku z tym pojawiają się interpretacje, zgodnie z którymi środkami trwałymi są tylko i wyłącznie składniki majątkowe wykorzystywane wyłącznie do działalności. Tak przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z dnia 21 lutego 2013 r., ITPB1/415-1261/12/WM: „Ustawodawca nie dopuszcza możliwości wykorzystywania do celów prywatnych samochodu wprowadzonego do ewidencji środków trwałych (...) Wobec powyższego, oceniając możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej odpisów amortyzacyjnych od przedmiotowego samochodu osobowego stwierdzić należy, że korzystając z samochodu osobowego do celów prywatnych, Wnioskodawczyni nie będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych, gdyż jak wskazano powyżej, jednym z zasadniczych warunków dokonywania odpisów amortyzacyjnych od samochodu osobowego stanowiącego środek trwały w działalności gospodarczej jest wykorzystywanie go wyłącznie na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą".
W związku z powyższym może się okazać, że organy podatkowe będą kwestionować możliwość zaliczenia do kosztów odpisów amortyzacyjnych z tytułu używania przedmiotowego samochodu.
Nie jest także jasne, jakie mogą być konsekwencje używania takiego samochodu na podstawie umowy leasingu. Wprawdzie zgodnie z art. 17b ust. 1 in principio u.p.d.o.p. opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowią przychód finansującego i odpowiednio koszt uzyskania przychodów korzystającego. Jest jednakże pytanie, czy wówczas organy podatkowe nie byłyby skłonne do dzielenia kosztów uzyskania przychodów z uwagi na to, że koszty leasingu służyłyby działalności gospodarczej oraz innych celom.
Jednoznaczne odpowiedzi na te wątpliwości dadzą podatnikom dopiero najbliższe miesiące.

Autor: Adam Bartosiewicz
Doktor nauk prawnych. Doradca podatkowy. Wspólnik i członek zarządu EOL Kancelaria Doradztwa Podatkowego sp. z o.o. sp. k.

Źródło: http://www.doradcy.krdp.pl/artykuly.php/11/543,jaki_wplyw_na_podatek_dochodowy_maja_zmiany_w_vat_od_1_kwietnia_2014_r_dotyczace_odliczania_podatku

wstecz

Biuro rachunkowe

Oferujemy firmom, osobom fizycznym zarówno krajowym jak i zagranicznym, prowadzenie ewidencji księgowych, rozliczeń podatkowych i ubezpieczeń społecznych w pełnym zakresie.

czytaj więcej

Usługi finansowe

Kompleksowa pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych oraz rekomendacji w zakresie najkorzystniejszych ubezpieczeń.

czytaj więcej

Doradztwo gospodarcze

Realizujemy usługi w zakresie tworzenia biznes planów, analiz finansowych i organizacyjnych oraz współpracy przy badaniu sprawozdań finansowych.

czytaj więcej

Witamy Państwa na stronie naszego serwisu! Pragniemy przekonać Państwa jak proste może być prowadzenie biznesu z naszą pomocą. Istniejemy od samego początku formowania się rynku biur rachunkowych w Polsce. Przewaga jaką daje nam to doświadczenie plasuje nas w czołówce wrocławskich biur rachunkowych. Naszą pasję i zaangażowanie doceniło ponad 200 firm, zagranicznych i krajowych, których sukces wspieramy skutecznie już od wielu lat. To co wyróżnia nasze usługi na tle konkurencji to kompleksowe podejście do obsługi naszych klientów. Mamy świadomość, że każdy biznes jest wyjątkowy i wymaga indywidualnego podejścia. Dlatego obok standardowych usług rachunkowych, proponujemy również doradztwo finansowe i gospodarcze. W trakcie trwania współpracy pozostajemy w stałym kontakcie z naszymi Klientami, którym przydzielamy opiekunów, odpowiedzialnych osobiście za prowadzenie bieżącej działalności. Z nami zwiększycie Państwo kontrolę nad firmą. Prosimy o kontakt w celu zapoznania się ze szczegółami naszej bogatej oferty.

Grupa Finansowa Ignor sp. z o.o. - biura rachunkowe Wrocław, biuro rachunkowe Wrocław, doradztwo gospodarcze Wrocław, doradztwo podatkowe Wrocław, księgowość Wrocław, usługi finansowe Wrocław, usługi księgowe Wrocław.